En länk blir till

Rene_Fredriks
Arbetet på Fehmarnbelt Fixed Link, världens längsta sänktunnel, har påbörjats. När detta högprioriterade EU-transportinfrastrukturprojekt
är klart kommer det att föra Skandinavien mycket närmare Centraleuropa.

Ett massivt infrastrukturprojekt som ska öppna en ny transportkorridor mellan Skandinavien och Centraleuropa är på gång — för snabbare och miljövänligare gods- och passagerartransport. När den 18 kilometer långa länken under Fehmarn Bält står klar blir den världens största sänktunnel. Tunneln består av sektioner som byggs på land, bogseras ut till byggplatsen, sänks till sundets botten och kopplas samman med tidigare lagda sektioner.

 

Den nya tunneln ska förbinda den danska staden Rødbyhavn och den tyska orten Puttgarden på ön Fehmarn. Resan under Fehmarn Bält kommer bara att ta sju minuter med
tåg och tio minuter med bil.

 

Sänktunneln ger också en rakare väg för internationell tåg-, lastbils- och personbilstrafik. Idag krävs det en 160 kilometer lång omväg för att ta sig över sundet landvägen. Sänktunneln kommer att minska färjetrafiken, och väg- och tågresenärer sparar ungefär en timme på överfarten. Den nya länken kommer därför att bidra till lägre koldioxidutsläpp.

 

Tunnelbygget, som sker på land och på djup ända ner till 50 meter under havsytan, inleddes 2020. År 2021 började både Tyskland och Danmark att bygga landfästen för sänktunneln. Projektet involverar hundratals underleverantörer och tusentals anställda. Trelleborg har ett avtal med Femern Link Contractors (FLC) och är ensam leverantör av tätningslösningar.

 

Att koppla samman Danmark och Tyskland under vatten är ingen enkel uppgift och kräver enorma mängder material och specialkomponenter. Till exempel byggdes en hel betongfabrik bara för att producera betong till tunneln. 

 

Trelleborg, som har varit engagerat i många andra sänktunnelprojekt, har erfarenhet av de utmaningar som en sådan infrastruktur bjuder på. Företaget kommer att leverera sina  Waterstopelement för att täta mellan tunnelsegment, portaler och ramper, samt 89 Ginatätningaroch 89 Omegatätningar för de permanenta undervattenskopplingarna som förbinder tunnelsektionerna. Alla dessa lösningar ska göra det möjligt för tunneln att absorbera rörelser, samtidigt som den förblir vattentät.

 

Varje sänktunnelprojekt har sina egna utmaningar och Fehmarnprojektet är inget undantag. Nicas van den Brink, konstruktionsingenjör på Trelleborg, förklarar att jordarten och havsdjupet i området kräver skräddarsydda lösningar.

 

— En del av tunneln är byggd på lös paleogenlera, vilket innebär att den måste kunna absorbera relativt stora markrörelser och förskjutningar utan läckage. Vi levererar de största Ginatätningarna för undervattensinstallation som någonsin tillverkats. Vår konstruktion måste klara vattentrycket vid tunnelns djupaste punkt, kunna expandera sommartid och dra ihop sig vintertid.

 

Vi har också utvecklat och patenterat en Waterstop-produkt med ett nytt insprutningssystem för att kunden ska kunna hantera strukturens dynamik. För att få miljögodkännande
för detta projekt krävdes åtgärder för att minska påverkan på det befintliga ekosystemet, säger han.

 

Fehmarn Bält-tunneln är ett högprofilerat projekt som kommer att ta många år att slutföra. Trelleborg tillhandahåller ett dedikerat supportteam med personal på plats under projektets hela livscykel för att säkerställa leverans i tid och enligt budget — från konsultation, teknisk design och fullskalig testning till eftermarknadsservice.

 

— Vi har ett tidsschema med små marginaler och har inte råd med några förseningar, säger Rene Fredriks, ansvarig för infrastrukturlösningar inom Trelleborg, och tillägger att Gina- och Omegatätningarna kommer att tillverkas på flera platser för högsta leveranssäkerhet.

 

— Vi är oerhört stolta över att vara en del av ett så prestigefyllt projekt. Det är det största och mest omfattande infrastrukturprojektet som Trelleborg har varit inblandat i,säger han.

 För mer information, besök:
Trelleborg Marine & InfrastructureDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.