Trelleborgs finansiella kalender för 2011 (uppdaterad version)

Under 2011 kommer Trelleborgkoncernen att publicera finansiell information på följande datum:

Bokslutskommuniké för 2010:
15 februari

Publicering av årsredovisningen för 2010:
18 mars (uppdaterad)

Årsstämma:
20 april          

Delårsrapport januari – mars 2011:
20 april          

Delårsrapport april – juni 2011:
20 juli

Delårsrapport juli – september 2011:
25 oktober

Kapitalmarknadsdag:
30 november

Finansiell kalender för Trelleborgkoncernen finns även på www.trelleborg.com.