Trelleborgs chefsjurist lämnar koncernen 2022

Trelleborgkoncernens chefsjurist Charlotta Grähs har beslutat lämna sin tjänst för ett motsvarande jobb på Epiroc. Hon kommer lämna Trelleborg under början av 2022. Charlotta Grähs har med bas på orten Trelleborg arbetat som chefsjurist och sekreterare i Trelleborgs styrelse sedan 2014.

Att lämna Trelleborgkoncernen har inte varit ett enkelt beslut. Det har varit mycket intensiva men givande sju år i Trelleborg. Efter en samlad bedömning väljer jag dock att gå vidare i min yrkeskarriär till ännu ett spännande jobb, med placering i Stockholm, säger Charlotta Grähs, chefsjurist i Trelleborgkoncernen. 

Jag vill tacka Charlotta för det engagemang och arbete hon har lagt ner som chefsjurist. Hennes professionalism har stärkt vår bolagsstyrning och vårt arbete inom regelefterlevnad, vilket vi kommer ha glädje av framöver. Jag beklagar att hon lämnar oss men önskar henne samtidigt lycka till på det nya jobbet, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

En process har initierats för att hitta en ersättare.