Trelleborgs avyttring av tjeckisk verksamhet inom tekniska gummiprodukter slutförd

Trelleborgkoncernen har slutfört avyttringen av en tjeckisk verksamhet inom tekniska gummiprodukter.

Bolaget, vars huvudsakliga verksamhet finns i Nachod, Tjeckien, redovisas som Tillgångar som innehas för försäljning i den finansiella rapporteringen och avkonsolideras från och med idag. Verksamheten hade en årlig försäljning om cirka 560 MSEK under 2020. Försäljningen har inte någon väsentlig påverkan på koncernens resultat efter skatt. Köpare är Kaprain, en tjeckisk investeringsgrupp.

Pressmeddelandet om avtal om avyttringen publicerades den 2 augusti 2021.