Trelleborgs avyttring av norsk verksamhet inom offshore olja & gas slutförd

Trelleborg har slutfört avyttringen av sin olja- & gasverksamhet i Norge. Verksamheten redovisades som Tillgångar som innehas för försäljning i den finansiella rapporteringen och avkonsolideras idag. Den hade en årlig försäljning om cirka 310 MSEK under 2020. Affären har inte någon väsentlig påverkan på koncernens resultat efter skatt. Köpare är den nuvarande ledningen tillsammans med en lokal aktör.

Pressmeddelandet om avtal om avyttringen publicerades den 29 april 2021.