Trelleborg köper fastigheter i Kalmar

Trelleborgkoncernen har överenskommit med Kalmar kommunkoncern om att köpa de kontors- och industrifastigheter som koncernen idag hyr på orten. Det överenskomna värdet på fastigheterna uppgår till 190 MSEK. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av Kalmars kommunfullmäktige, vilket beräknas ske under hösten 2021.

I Kalmar återfinns den del av affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions som utvecklar och tillverkar ljud- och vibrationsdämpande lösningar för personbilar, främst så kallade bromsshims. Det är en världsledande verksamhet som haft en stark organisk tillväxt under lång tid med god lönsamhet. Trelleborg investerade så sent som 2019 i en ny produktionslinje vilket markant ökade kapaciteten och förbättrade arbetsmiljön.

Jag är glad över att vi idag nått en överenskommelse med Trelleborg om ett köp av de fastigheter som de idag hyr av Kalmar kommunkoncern. Trelleborg är ett viktigt företag för Kalmar. Nu får bolaget rådighet över sina egna lokaler vilket har diskuterats från och till de senaste åren. Det möjliggör också fortsatt expansion vilket jag naturligtvis välkomnar, säger Johan Persson (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Verksamheten i Kalmar är globalt betydelsefull för Trelleborgkoncernen. Vi tror starkt på dess fortsatta framgångar. Där finns engagerade medarbetare och en produktportfölj i världsklass. När nu tillfälle gavs att köpa fastigheterna ser vi det som en del i vår framtidssatsning för att ytterligare kunna utveckla verksamheten och stärka vår närvaro på orten, säger Fredrik Nilsson, ekonomi- och finansdirektör i Trelleborgkoncernen.