Trelleborg förvärvar nordamerikansk verksamhet inom belagda vävar

Trelleborgkoncernen har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal om att förvärva en verksamhet inom polymerbelagda vävar som används i nischer inom exempelvis transport- och flygindustrierna samt i specialutvecklade industriella produkter. Det är en division till det USA-baserade privatägda företaget Alpha Engineered Composites som säljer all sin produktionsutrustning, kundbas och immateriella rättigheter. Omsättningen uppgår till cirka 90 MSEK. Förvärvet ger Trelleborg tillgång till bland annat värmebeständiga silikonbelagda vävar, vilket ger Trelleborg inträde till nya marknader inom belagda vävar.

– De förvärvade tillgångarna med tillhörande gedigna kundbas kompletterar vår produktportfölj på ett mycket bra sätt. Vi ser med tillförsikt på möjligheten att fortsätta utveckla produkter och lösningar inom avancerade värmebeständiga silikonbelagda vävar, som bland annat används i tågbälgar och i applikationer i flygplan. Vi får också full tillgång till flera kända varumärken som exempelvis Fairprene®, som är väletablerat i branschen sedan femtio år tillbaka. Förvärvet är ett bra exempel på hur affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions klättrar på värdestegen och skapar bättre och större affärsmöjligheter, säger Jean-Paul Mindermann, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions.

Affären förväntas vara slutförd före årsskiftet 2021/2022.