Trelleborgs förvärv av verksamhet inom belagda vävar slutfört

Trelleborgkoncernen har slutfört förvärvet av en verksamhet inom polymerbelagda vävar som används i nischer inom exempelvis transport- och flygindustrierna samt i specialutvecklade industriella produkter. Det är en division till det USA-baserade privatägda företaget Alpha Engineered Composites som säljer all sin produktionsutrustning, kundbas och immateriella rättigheter. Omsättningen uppgår till cirka 90 MSEK. Förvärvet ger Trelleborg tillgång till bland annat värmebeständiga silikonbelagda vävar, vilket ger Trelleborg inträde till nya marknader inom belagda vävar.

Affären konsolideras från den 30 december 2021.

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 24 december 2021.