Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 10 februari

Trelleborgs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020 publiceras onsdagen den 10 februari cirka kl 07:45.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 10:30 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, CFO. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-566 427 03, Storbritannien: +44 333 3009 265 eller USA: +1 833 249 8404

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!