Invitation to a telephone conference regarding Trelleborg’s interim report on April 22 | Trelleborg Group

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 22 april

Trelleborgs rapport för första kvartalet 2021 publiceras torsdagen den 22 april cirka kl 13:00.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 15:00 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Fredrik Nilsson, CFO. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-505 583 53, Storbritannien: +44 333 3009 030 eller USA: +1 844 6251 570

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!