Trelleborg säljer fastigheter till Trelleborgs kommun | Trelleborg Group

Trelleborg säljer fastigheter till Trelleborgs kommun

Trelleborg har ingått avtal med Trelleborgs kommun om försäljning av kontors- och industrifastigheter som utnyttjas i begränsad omfattning. Köpeskillingen uppgår till 228,5 MSEK. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av Trelleborgs kommunfullmäktige, vilket beräknas ske i mars 2021.

När affären har slutförts kommer den att resultera i en realisationsvinst om 140–150 MSEK. Denna kommer att bokföras i första kvartalet 2021.