Trelleborg inför ny koncernstabsorganisation

Nuvarande kommunikationsdirektören Patrik Romberg har utsetts till kommunikations- och personaldirektör i och med att nuvarande personaldirektören Paolo Astarita övergår till en rådgivande roll inom koncernen till dess att han går i pension. Koncernstabsorganisationen förenklas och effektiviseras med en gemensam chef för kommunikation och personal och återspeglar bättre affärsområdenas struktur, behov och inriktning.

Paolo Astarita har varit anställd i Trelleborgkoncernen sedan 2001 och personaldirektör sedan 2015.

– Jag vill rikta ett stort och innerligt tack till Paolo för hans bidrag till koncernens utveckling i flera olika funktioner under nära tjugo år. Paolo har förtjänstfullt utvecklat och drivit koncernens arbete med talent management och successionsplanering, något som Patrik nu tar vid. Det känns komfortabelt att Paolo under en tid erbjuder sig att stödja Patrik och mig i övergången, för att säkerställa att den positiva utvecklingen fortsätter, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

Patrik Romberg har varit anställd i Trelleborgkoncernen sedan 2006 och haft nuvarande befattning sedan 2011.

– Det är glädjande att kunna bredda Patriks roll. Hans erfarenheter passar väl in i den nya koncernstabsorganisationen då han har varit 14 år inom Trelleborg, varav de senaste nio som kommunikationsdirektör. Innan dess har han bland annat varit personalchef både i och utanför koncernen. Vi har sedan länge arbetat för att förenkla och förtydliga vår organisationsstruktur och denna förändring är ett led i det, avslutar Peter Nilsson.