Trelleborgs årsstämma – uppdatering med anledning av Covid-19

Trelleborg AB:s årsstämma 2020 är planerad att äga rum såsom tidigare kommunicerats torsdagen den 23 april 2020 kl. 17:00 i Parken, Trelleborg, med insläpp för registrering kl. 16:30. Trelleborg är angelägen om att begränsa smittspridning genom större folksamlingar samtidigt som koncernen värnar om aktieägares möjligheter att utöva sina rättigheter.

Trelleborg bidrar till minskad smittspridning genom att:

  • Årsstämman kommer att direktsändas i sin helhet via https://trelleborg.videosync.fi/2020-04-23-bywiie9w8 för att underlätta för de som ej närvarar personligen.
  • Endast den formella delen av årsstämman kommer att genomföras, och anföranden kommer att hållas korta.
  • Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen.
  • Aktieägare är välkomna att ställa mer allmänna frågor om koncernen på legal.department@trelleborg.com.
  • Styrelsens ordförande, VD och koncernchefen samt chefsjuristen deltar och övriga från styrelsen samt koncernledningen begränsar sin närvaro.
  • Någon förtäring, underhållning eller gåvor erbjuds ej.

Aktieägare uppmanas bidra till minskad smittspridning genom att låta sig representeras av Euroclear Sweden som ombud istället för att delta personligen vid årsstämman.

Information om hur aktieägare kan utse ombud finns på www.trelleborg.com och skickas till samtliga aktieägare som anmäler sig till stämman.

Trelleborg följer utvecklingen noga och kan komma att besluta om ytterligare förändringar. Dessa kommer i sådana fall kommuniceras via pressmeddelande och på Trelleborgs hemsida.