Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 27 oktober

Trelleborgs rapport för tredje kvartalet 2020 publiceras tisdagen den 27 oktober cirka  kl 07:45.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 10:30 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, CFO. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-505 583 75, Storbritannien: +44 333 3009 271 eller USA: +1 833 526 8397

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!