Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 12 februari

Trelleborgs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019 publiceras onsdagen den 12 februari cirka kl 07:45.
Analytiker, investerare och media hälsas välkomna till ett möte, kombinerat med en telefonkonferens.
Presentationen kommer att hållas på
GT30 (Grev Turegatan 30, lokal Turbine) i Stockholm kl. 10:30 den 12 februari

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta i mötet på Grev Turegatan 30, anmäl deltagande på

http://www.financialhearings.com/event/11948

Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-566 426 95, Storbritannien: +44 333 3009 265 eller USA: +1 833 5268 396

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!