Trelleborgs förvärv av tillverkare av rotationstätningar slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av amerikanska Tritec Seal. Företaget erbjuder specialutvecklade tätningslösningar i polytetrafluoreten (PTFE). Förvärvet stärker Trelleborgs produktportfölj inom främst rotationstätningar samtidigt som tillgång till nödvändig utökad produktionskapacitet säkras.

Tritec Seal har huvudkontor i Fenton, Michigan, USA. Försäljningen uppgick till cirka 300 MSEK för 2018. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Affären konsolideras från den 27 november 2019.

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 25 november 2019.