Trelleborgkoncernens årsredovisning 2018 publicerad

Trelleborgs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida www.trelleborg.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Trelleborgs huvudkontor, Johan Kocksgatan 10, Trelleborg. Distributionen av den tryckta årsredovisningen påbörjas den 18 mars.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas från http://www.trelleborg.com/sv/investerare/bestall--tryckt--material eller via Trelleborgs kommunikationsavdelning, telefon 0410-670 00.

 
Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2019 kl. 11:00 CET.