Trelleborg förvärvar amerikansk tillverkare av rotationstätningar

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva amerikanska Tritec Seal. Företaget erbjuder specialutvecklade tätningslösningar i polytetrafluoreten (PTFE). Förvärvet stärker Trelleborgs produktportfölj inom främst rotationstätningar samtidigt som affärsområdet får tillgång till nödvändig utökad produktionskapacitet.

Tritec Seal har huvudkontor i Fenton, Michigan, USA. Försäljningen uppgick till cirka 300 MSEK för 2018. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Jag är mycket glad att kunna välkomna den förvärvade verksamheten till Trelleborg. Med Tritec Seal kan vi utöka vår produktion och vårt erbjudande av PTFE-tätningar. Tillsammans med deras servicemodell för underhåll, reparation och drift (MRO) och vårt serviceerbjudande, Service Plus, får vi dessutom ett starkt erbjudanden till lokala OE-kunder, säger Peter Hahn, affärsområdeschef för Trelleborgs Sealing Solutions.

Affären förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2019.