Trelleborgs förvärv av tillverkare av silikonkomponenter slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av Sil-Pro, LLC., en USA-baserad privatägd kontraktstillverkare av precisionskomponenter i silikon och termoplastiska komponenter som också erbjuder montering av medicinsk utrustning.

Företaget har huvudkontor och en produktionsanläggning i Delano, Minnesota, USA. Försäljningen uppgick till cirka 350 MSEK för 2017. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Affären konsolideras från den 2 januari 2019.

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 6 augusti 2018.