Trelleborgkoncernens årsredovisning 2017 publicerad

Trelleborgs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida www.trelleborg.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas från http://www.trelleborg.com/sv/investerare/bestall--tryckt--material eller via Trelleborgs kommunikationsavdelning, telefon 0410-670 00.