Trelleborg investerar i Indien för produktion av däck till fordon med två hjul

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems beslutat att investera i en produktionsanläggning i Indien för tillverkning av däck till motorfordon med två hjul. Därigenom skapas en plattform för global tillväxt och ökad produktionskapacitet. Investeringen är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Trelleborgs nuvarande tillverkning av däck till motorfordon med två hjul är fokuserad till Europa. Produkterna inkluderar däck till utvalda nischer såsom enduro och motocross men också scootrar, mopeder och motorcyklar. Den aktuella investeringen ger Trelleborg möjlighet att fortsatt växa i Europa men också i regioner såsom Nordamerika och utvalda delar av Asien.

Investeringen är utformad som ett samägt bolag. Det är Trelleborg och Yogesh Agencies & Investments Private Limited, ägt av entreprenörsfamiljen Mahansaria, som har tecknat avtal om att bilda ett samägt bolag för produktion av däck till motorfordon med två hjul. Familjen Mahansaria är välrenommerade entreprenörer och företagsledare inom däckbranschen, och kända av Trelleborg sedan många år. Det samägda bolaget kommer att etablera en produktionsanläggning i västra Indien. De första däckleveranserna är beräknade till slutet av 2020. Det samägda bolaget kommer att ägas av Trelleborg till 24 procent. Trelleborg kommer att fortsätta vara ansvarig för varumärket Mitas utveckling och försäljning samt bibehålla ägarskapet av varumärket. I Indien och övriga länder inom SAARC, förutom Sri Lanka, kommer familjen Mahansaria att vara ansvarig för försäljningen av dessa motorcykelsdäck.

– Med investeringen kan vi fortsätta utveckla vår däckverksamhet inom motorcyklar till en ny nivå. Just denna expansion bedömer vi att vi gör bäst med en partner och vi är mycket nöjda att kunna göra det med den respekterade familjen Mahansaria. Trelleborg har redan en stark position inom denna nischverksamhet men med investeringen kommer vi kunna öka vår produktionskapacitet, stärka vårt erbjudande och agera mer globalt, säger Paolo Pompei, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems.