Trelleborg förvärvar verksamhet inom belagda vävar i Nordamerika | Trelleborg Group

Trelleborg förvärvar verksamhet inom belagda vävar i Nordamerika

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Coated Systems tecknat avtal och slutfört förvärvet av det amerikanska privatägda företaget Laminating Coating Technologies, Inc. (Lamcotec). Lamcotec utvecklar och tillverkar polyuretanbelagda och laminerade vävar som främst används inom flygindustrin och inom hälsovård & medicinteknik. Förvärvet kompletterar Trelleborgs erbjudande och stärker koncernens position inom specialutvecklade polyuretanbelagda vävar.

Företaget har sitt huvudkontor och en produktionsanläggning i Monson, Massachusetts, USA. Försäljningen uppgick till cirka 185 MSEK för 2017. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera detta förvärv. Förvärvet kompletterar oss och passar väl in i vår strategi. Polyuretanbelagda vävar har utvecklings- och expansionsmöjligheter i flera segment, nischer och geografier. Företaget är välskött, har stor kunskap inom sitt område och nära och värdefulla kundrelationer, säger Dario Porta, affärsområdeschef för Trelleborg Coated Systems.

Affären konsolideras från den 1 juli 2018.