Trelleborg förvärvar tillverkare av belagda vävar inom hälsovård & medicinteknik

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Coated Systems tecknat avtal och slutfört förvärvet av det brittiska privatägda företaget Dartex Holdings Ltd. Företaget är specialiserat på tillverkning av belagda vävar till främst hälsovård & medicinteknik och är världsledare inom belagda vävar som förebygger tryckskador. Förvärvet breddar Trelleborgs erbjudande och stärker koncernens position som premiumleverantör av specialutvecklade belagda vävar.

Dartex har huvudkontor och en produktionsanläggning i Long Eaton, England. Ytterligare en produktionsanläggning finns i North Smithfield, Rhode Island, USA. Omsättningen uppgår till cirka
135 MSEK på årsbasis. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– Jag är mycket nöjd över detta förvärv som kompletterar vårt produktutbud och stärker vår position inom den för oss växande industrin hälsovård & medicinteknik. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder än fler specialutvecklade lösningar och inte minst en större geografisk räckvidd. Jag är imponerad över företagets kvalitativa produkter och dess innovationsnivå, liksom deras nära kundrelationer, säger Dario Porta, affärsområdeschef för Trelleborg Coated Systems.

Affären konsolideras från den 1 februari 2018.