Trelleborgs kapitalmarknadsdag 2018

Trelleborg anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. På programmet står bland annat en genomgång av Trelleborgs strategiska prioriteringar och mål, koncernens finansiella utveckling samt hur Trelleborg arbetar för att göra det enkelt för kunder att göra affärer med koncernen. Presentationer kommer att hållas av VD och koncernchef Peter Nilsson, ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult samt koncernens affärsområdeschefer. Samtliga presentationer kommer att vara tillgängliga på www.trelleborg.com. 

VD och koncernchef Peter Nilsson kommer att bekräfta Trelleborgs marknadsutsikter för det andra kvartalet 2018 från den 25 april 2018, att marknaden rör sig sidledes och att efterfrågan bedöms vara i nivå med första kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer. Vidare kommer Peter Nilsson att informera om hur koncernens strategi, att inneha ledande positioner i utvalda segment, styrt och styr investeringstakten och aktivitetsnivån inom koncernen.

Ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult kommer återupprepa koncernens finansiella vägledning för 2018 med bland annat sammanlagda investeringar om 1 800–2 000 MSEK och omstrukturerings-kostnader om cirka 250 MSEK.

Vidare kommer affärsområdescheferna att beskriva prioriteringarna inom sina affärsområden, med tonvikt på produkter och lösningar som anses ha stor framtida potential inom olika marknader. Fokus ligger på att produkter och erbjudanden ska förenkla för kunder att göra affärer med Trelleborg och därmed skapa ett extra värde för dem.