Trelleborgs förvärv av tillverkare av avancerade komponenter i komposit slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av det USA-baserade privatägda företaget Automated Dynamics. Företaget är specialiserat på tillverkning av avancerade komponenter i komposit för särskilt krävande applikationer. Dessa kompositer är för Trelleborg en närliggande och strategisk intressant teknik med stor potential inom flera industrier såsom flyg och kemiska applikationer, och långsiktigt också till andra marknader.

Det förvärvade företaget har sin verksamhet i Niskayuna, New York. Försäljningen uppgick till cirka 65 MSEK 2016. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Affären konsolideras från den 12 december 2017.

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 23 juni 2017.