Trelleborgkoncernens årsredovisning 2016 publicerad

Trelleborgs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida www.trelleborg.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas från http://www.trelleborg.com/sv/investerare/bestall--tryckt--material eller via Trelleborgs kommunikationsavdelning, telefon 0410-670 00.

    
Trelleborg
är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter 30 miljarder kronor på årsbasis och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, samt verksamheterna Rubena och Savatech. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

För ytterligare information, kontakta:

Media:
Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747 015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665 140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 11:00 CET.