Trelleborg förvärvar distributör av tätningar och expanderar inom området kemikalietransporter

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva det USA-baserade privatägda företaget Carolina Seal Inc. Företaget är specialiserat på distribution av polymertätningar såsom O-ringar, hydrauliktätningar och kundanpassade satsförpackningar. Det största segmentet är transport med det snabbväxande delsegmentet kemikalietransporter. 

Företaget har sitt huvudkontor och lager i Charlotte, North Carolina, och en omsättning på cirka 50 MSEK. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment. 

– Förvärvet är en bra matchning och ger oss möjlighet att ta steget in i det snabbväxande delsegmentet kemikalietransporter. Vi känner företaget väl och är imponerade av deras ingenjörskunskap och den service de erbjuder sina kunder, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.  

Affären förväntas vara slutförd under det första kvartalet 2017.