Trelleborgs förvärv av distributör av tätningar inom området kemikalietransporter slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av det USA-baserade privatägda företaget Carolina Seal Inc. Företaget är specialiserat på distribution av polymertätningar såsom O-ringar, hydrauliktätningar och kundanpassade satsförpackningar. Det största segmentet är transport med det snabbväxande delsegmentet kemikalietransporter. 

Det förvärvade företaget har sitt huvudkontor och lager i Charlotte, North Carolina, och en omsättning på cirka 50 MSEK. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment. 

Affären konsolideras från den 1 februari 2017. 

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 23 januari 2017.