Invitation to a telephone conference regarding Trelleborg’s interim report on April 27 | Trelleborg Group

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 27 april

Trelleborgs rapport för första kvartalet 2017 publiceras torsdagen den 27 april cirka kl 13:00.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 15:00 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, CFO. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial. 

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-566 426 95, UK: +44 203 008 9809 eller US: +1 855 831 5944

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!