Trelleborg tecknar principavtal om att sälja sina aktier i TrelleborgVibracoustic till Freudenberg

Trelleborg har tecknat ett principavtal med Freudenberg om att sälja sina aktier i TrelleborgVibracoustic till Freudenberg. Den föreslagna transaktionen fullbordar den tidigare kommunicerade planen för Trelleborgs utträde ur det samägda bolaget.

Transaktionen förutsätter undertecknande av ett slutgiltigt avtal och därefter godkännande från relevanta myndigheter. Affären förväntas vara slutförd under det andra kvartalet 2016, och kommer gälla från den 1 januari 2016.

– TrelleborgVibracoustic har framgångsrikt integrerat två globala ledare inom antivibrationslösningar för fordon. Bolaget har levererat betydande synergivinster, förbättrat sitt geografiska fotavtryck och stärkt sin position under de senaste åren. Vi har uppskattat det goda samarbetet med Freudenberg genom hela denna resa, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

Transaktionen grundar sig på ett företagsvärde om 1,8 miljarder EUR för TrelleborgVibracoustic.

Trelleborg kommer att erhålla en köpeskilling motsvarande ett aktievärde om ~6,8 miljarder SEK, utöver utdelningen om ~1,4 miljarder SEK som erhölls i december 2015. Det motsvarar ett totalt värde om ~8,2 miljarder SEK. Cirka 10 procent av köpeskillingen är föremål för TrelleborgVibracoustics realiserade försäljningsutveckling under 2016 och 2017. Följaktligen kan den slutgiltiga köpeskillingen bli något högre eller lägre än ovanstående aktievärde.

Köpeskillingen motsvarar cirka 25 SEK per Trelleborgaktie, och kommer att resultera i en realisationsvinst om ~4 miljarder SEK (cirka 15 SEK per Trelleborgaktie), en summa som oavkortat kommer öka Trelleborgs eget kapital.

– Jag är övertygad om att TrelleborgVibracoustic kommer fortsätta att utvecklas som den globala marknadsledaren inom sitt segment. Köpeskillingen som vi erhåller ligger i linje med våra förväntningar och innebär ett rent utträde. Transaktionen gör det möjligt för Trelleborg att fokusera på den övergripande strategin att utveckla ledande positioner inom utvalda segment, avslutar Peter Nilsson.

TrelleborgVibracoustic genomför för närvarande ett namnbyte till Vibracoustic.

Telefonkonferens

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl. 10:00 den 7 april 2016. Vänligen se separat inbjudan för mer information.