Trelleborg förvärvar tillverkare av silikonkomponenter till medicinteknikmarknaden

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva Specialty Silicone Fabricators Inc. (SSF), en USA-baserad privatägd tillverkare av precisionskomponenter i silikon till medicintekniska OE-tillverkare. Det förvärvade företaget är en betydelsefull aktör på den viktiga och snabbväxande amerikanska life science-marknaden, vilket ger Trelleborg en stark plattform för framtida utveckling.

SSF har sitt huvudkontor i Tustin, Kalifornien, och har produktionsanläggningar i Tustin och Paso Robles, Kalifornien, liksom i Elk Rapids, Michigan. Försäljningen uppgick till cirka 330 MSEK 2015. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera detta förvärv. SSF är en ledande aktör inom silikonprodukter på den amerikanska marknaden, med ett starkt rykte, historik och en attraktiv kundbas av OE-tillverkare. Det förvärvade företaget särskiljer sig genom att fokusera på avancerade och utmanande applikationer och genom att erbjuda kunder support och värde redan vid initial design – en liknande positionering och tillvägagångssätt som Trelleborg har, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.

Affären förväntas vara slutförd under det andra kvartalet 2016.