Trelleborg förvärvar tillverkare av precisionstätningar till flygindustrin

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva ett USA-baserat dotterbolag till CoorsTek, Inc. som är specialiserat på tillverkning av precisionstätningar till flygindustrin. Förvärvet stärker Trelleborgs närvaro i såväl Nordamerika ytterligare som inom tätningslösningar till större flygplansprogram. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter. 

Bolaget har sin verksamhet i El Segundo, Kalifornien. Försäljningen uppgick till cirka 115 MSEK 2015. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– Det förvärvade bolaget är välkänt i branschen för sina tekniska lösningar, goda kvalitet samt leveranser i tid och jag är glad att välkomna det till Trelleborg. Flygindustrin är en viktig tillväxtmarknad och den förvärvade verksamhetens sortiment av olika tätningar i PTFE (polytetrafluoreten) och andra skräddarsydda plastkomponenter passar mycket väl in i vår produktportfölj och framtida strategi, säger, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.

Affären förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2016.