Trelleborgs avyttring av aktierna i Vibracoustic slutförd

Trelleborg har avyttrat samtliga sina aktier i Vibracoustic till Freudenberg. Affären har erhållit nödvändiga godkännande från relevanta myndigheter.

En likvid om cirka 6,2 miljarder SEK har erhållits per den 5 juli 2016. Resterande cirka 10 procent av köpeskillingen är föremål för Vibracoustics realiserade försäljningsutveckling under 2016 och 2017. Den slutgiltiga köpeskillingen kan därför bli något högre eller lägre än cirka SEK 6,8 miljarder. Utöver köpeskillingen erhöll Trelleborg en utdelning om cirka SEK 1,4 miljarder i december 2015.

Den totala köpeskillingen om cirka SEK 6,8 miljarder kommer att redovisas som en finansiell fordran i kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2016. Affären kommer att resultera i en realisationsvinst om cirka SEK 4 miljarder, en summa som oavkortat kommer öka Trelleborgs eget kapital.

Det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic bildades i juli 2012 av Trelleborgs tidigare affärsområde Trelleborg Automotive och av Freudenbergs motsvarande verksamhet inom antivibrationslösningar, Vibracoustic. Bolaget har ägts till lika delar av partnerna och namnändrades i april 2016 till Vibracoustic.

Pressmeddelanden om affären kommunicerades den 7 april 2016 och den 15 april 2016.