Trelleborgs förvärv av tillverkare av silikonkomponenter till medicinteknikmarknaden slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av Specialty Silicone Fabricators Inc. (SSF), en USA-baserad privatägd tillverkare av precisionskomponenter i silikon till medicintekniska OE-tillverkare. Det förvärvade företaget är en betydelsefull aktör på den viktiga och snabbväxande amerikanska life science-marknaden, vilket ger Trelleborg en stark plattform för framtida utveckling.

Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkontor i Tustin, Kalifornien, och har produktionsanläggningar i Tustin och Paso Robles, Kalifornien, liksom i Elk Rapids, Michigan. Försäljningen uppgick till cirka 330 MSEK 2015. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Affären konsolideras från 30 juni 2016.

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 13 juni 2016.