Trelleborgs förvärv av tillverkare av precisionstätningar till flygindustrin slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av ett USA-baserat dotterbolag till CoorsTek, Inc. som är specialiserat på tillverkning av precisionstätningar till flygindustrin. Förvärvet stärker Trelleborgs närvaro i såväl Nordamerika ytterligare som inom tätningslösningar till större flygplansprogram.

Bolaget har sin verksamhet i El Segundo, Kalifornien. Försäljningen uppgick till cirka 115 MSEK 2015. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Affären konsolideras från 21 november 2016.

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 28 september 2016.