Trelleborgs förvärv av CGS Holding slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av CGS Holding a.s., ett privatägt företag med ledande positioner inom lantbruks-, industri- och specialdäck samt specialutvecklade polymerlösningar. Den totala kontanta köpeskillingen uppgår till cirka 10,9 miljarder SEK på kontant- och skuldfri basis. CGS har sitt säte i Tjeckien och omsatte 2015 cirka 5,6 miljarder SEK med en rörelsemarginal på 16,5 procent.

– Det är mycket glädjande att kunna välkomna CGS till Trelleborgkoncernen. Vi har länge haft bolaget på vår lista över intressanta förvärv. Förvärvet innebär att Trelleborg i det närmaste fördubblar sin omsättning inom lantbruksdäck, stärker sin ledande position inom industridäck och erhåller nya positioner inom närliggande segment för specialdäck. CGS specialutvecklade polymerlösningar tillför nya intressanta positioner och stärker dessutom Trelleborgs existerande ledande positioner i flera av koncernens nuvarande affärsområden, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

I CGS Holding ingår bolagen Mitas, Rubena och Savatech. Mitas svarar för cirka två tredjedelar av koncernens försäljning, och innehar starka varumärken i mellansegmentet för specialdäck med en särskilt stark position inom lantbruksdäck. Utbudet av specialdäck kompletteras av Rubenas och Savatechs nischade verksamheter inom specialutvecklade polymerlösningar såsom bland annat tätningar, tätningsprofiler, specialutvecklade formgodskomponenter, tryckdukar samt andra produkter inom området belagda vävar.

– Vi är övertygade om att lantbruksmarknaden kommer att återhämta sig, vilket gör det möjligt för oss att dra fördel av ett ännu bättre fotavtryck när det händer. Vi betraktar därför köpeskillingen som attraktiv mot bakgrund av de förväntade synergierna och den på sikt kommande återhämtningen på lantbruksmarknaden, avslutar Peter Nilsson.

Mitas kommer att integreras med affärsområdet Trelleborg Wheel Systems. Övriga verksamheter kommer under en övergångsperiod att vara fristående från Trelleborgs befintliga operativa verksamhet, för att därefter stegvis integreras i existerande affärsområden.  

Trelleborg kommer i och med förvärvet att ha en omsättning på cirka 30 miljarder SEK med cirka 23 000 anställda i 47 länder.

Affären konsolideras från 31 maj 2016. Kostnader av engångskaraktär om cirka 70 MSEK, relaterade till förvärvet, kommer belasta det andra kvartalet 2016. Av detta belopp kommer cirka 50 MSEK belasta det redovisade rörelseresultatet och cirka 20 MSEK kommer att belasta finansnettot. Inga PPA-effekter ingår i ovanstående belopp. 

Pressmeddelandet om förvärvet publicerades den 9 november 2015.