Trelleborgs kapitalmarknadsdag 2016

Trelleborg anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm, och kommer där att presentera nya finansiella mål för koncernen samt ge en fördjupad presentation av den pågående integrationen av CGS samt andra nyligen genomförda tilläggsförvärv. Vidare kommer koncernens olika erbjudanden belysas, vilka syftar till att vara en partner det är enkelt att göra affärer med.

Presentationer kommer att hållas av VD och koncernchef Peter Nilsson, ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult, koncernens affärsområdeschefer samt några operativt ansvariga. Samtliga presentationer kommer att vara tillgängliga på www.trelleborg.com. 

– Trelleborgs strategi ligger fast liksom de strategiska hörnstenarna. Vi lägger stor vikt vid att integrera CGS och andra förvärv på ett långsiktigt, hållbart och strukturellt korrekt sätt. Detta arbete kommer att påverka både försäljnings- och resultatutveckling under en period när den fortsatta plattformen för framtiden byggs, men kommer långsiktigt att säkerställa tillväxt och ökad lönsamhet, säger Peter Nilsson.

– Vi har haft en stabil lönsamhet och god resultatutveckling under de senaste åren, trots utmanande marknadsförhållanden i ett antal marknadssegment såsom jordbruk, offshore samt industrier som använder mycket hydraulik och pneumatik, exempelvis anläggningsmaskiner. Vi förväntar oss att marknaderna kommer att återhämta sig och att Trelleborg då kommer att ha en god och attraktiv position när det sker. Vi positionerar oss för en konjunkturåterhämtning och ser att den digitala tekniken ger oss stora tillväxtmöjligheter. Vi satsar därför mycket på att utveckla vårt digitala erbjudande ytterligare för att förenkla och öka värdet för kunden, avslutar Peter Nilsson.

– Mot bakgrund av årets stora strukturförändringar kommer Trelleborg från och med årsskiftet att arbeta mot nya finansiella mål. Det är mål som ska betraktas som både realistiska och förenliga med ett ansvarsfullt risktagande. Vi fortsätter att aktivt leta förbättringsmöjligheter i alla delar av koncernen och ur alla aspekter, säger ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult.  

Trelleborgs uppdaterade finansiella mål

Kvarvarande verksamheter (över en konjunkturcykel):

  •  Total försäljningstillväxt, inklusive organisk tillväxt överstigande den underliggande marknadstillväxten: 5-8 procent över en konjunkturcykel
  •  EBIT-marginal exklusive jämförelsestörande poster: ≥15 procent

Kvarvarande verksamheter inklusive jämförelsestörande poster (över en konjunkturcykel):

  •  Räntabilitet på eget kapital (ROE): ≥12 procent