Valberedningen i Trelleborg AB föreslår Anne Mette Olesen som ny styrelseledamot

Valberedningen i Trelleborg AB har beslutat att föreslå årsstämman 2015 att välja Anne Mette Olesen som ny ledamot i bolaget.

Valberedningen har också beslutat att föreslå omval av styrelsens ledamöter: Hans Biörck, Jan Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Nina Udnes Tronstad och Heléne Vibbleus. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Sören Mellstig.

Valberedningen har aktivt sökt en ledamot som kan komplettera styrelsen och som har erfarenhet av och kunskap om internationella verksamheter i kombination med globalt CR-arbete. Valberedningen har också sökt någon som kan stärka styrelsen med erfarenhet från såväl hälsosektorn som livsmedelsindustrin. Denna bakgrund har Anne Mette Olesen. Valberedningen anser att hon är en mycket lämplig person för styrelsen i Trelleborg AB.

Anne Mette Olesen är sedan 2010 verksam inom AAK AB och är idag dess affärsutvecklings- och marknadsdirektör. Hon har innehaft olika positioner inom Coloplast A/S och Chr. Hansen A/S samt Danisco Ing. A/S. Anne Mette Olesen är styrelseledamot i Acoplastic och i det processindustriella organet inom Dansk Industri.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 23 april 2015 klockan 17.00.