Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2016

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 23 april 2015 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem större aktieägare i bolaget att utse en ledamot var till valberedningen som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2016 för beslut.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen:

Roland Bengtsson, Dunkerintressena
Henrik Didner, Didner & Gerge fonder
Peter Rönström, Lannebo fonder
Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
Olof Jonasson, Första AP-fonden

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 21 april 2016 klockan 17.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Sören Mellstig eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.