Trelleborgs förvärv av företag inom marina fendersystem slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av Maritime International, Inc., ett USA-baserat privatägt företag inom marina fendersystem. Företaget designar och tillverkar marina fendersystem och andra tillbehör för användning vid kaj. Förvärvet stärker Trelleborgs position inom förtöjning, dockning och förankring i Nordamerika och förstärker Trelleborgs globalt ledande position.

Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkontor och största produktionsanläggning i Broussard, Louisiana. Försäljningen sker främst i Nordamerika och uppgår till cirka 200 MSEK årligen. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Affären konsolideras från 15 oktober 2015.

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 25 septmber 2015.