Trelleborg förvärvar verksamhet för lantbruksdäck i Australien

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal om att förvärva Armstrong Tyres, ett australiensiskt service- och distributionsföretag inom lantbruksdäck. Verksamheten är specialiserad på däck och kompletta hjul till originaldelstillverkare (OEMs) och traktoråterförsäljare, och har en marknadsledande position i Australien. Förvärvet ökar Trelleborgs närvaro på den australiensiska marknaden och stärker basen för försäljning av däck till eftermarknaden.

Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkontor i Bendigo, Victoria, Australien. Försäljningen uppgick 2014 till cirka 50 MSEK. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– En lokal närvaro och global räckvidd har blivit en viktig drivkraft i vår affärsstrategi. Förvärvet ger oss en mycket bra möjlighet att expandera vårt erbjudande inom lantbruksdäck och kompletta hjul på en intressant och stor marknad. Vi ser också goda möjligheter att positionera oss för en framtida expansion på eftermarknaden i Australien, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems.

Affären förväntas vara slutförd under det andra kvartalet 2015.