Trelleborg förvärvar resterande andel av verksamhet inom flytande silikongummi i Bulgarien

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions utnyttjat en option från 2011 att förvärva resterande femtio procent av aktierna i Trelleborg Sealing Solutions Silcotech Bulgaria OOD, med en tillverkningsenhet i Pernik, Bulgarien. Verksamhetens huvudsakliga fokus är precisionstätningar i flytande silikongummi (LSR) till industrier som spädbarnsvård och livsmedel. Affären är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Trelleborg har sedan förvärvet av Silcotech Group 2011 gjort flera investeringar i Life Science-verksamheterna, bland annat med utökad produktionskapacitet i Schweiz och etablering av en ny fullskalig produktionsenhet i USA.

Affären har sedan tidigare konsoliderats fullt ut. Pressmeddelandet om förvärvet i sin helhet publicerades den 28 mars 2011.