Trelleborg förvärvar företag inom marina fendersystem för utökad närvaro i Nordamerika

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction tecknat avtal om att förvärva Maritime International, Inc., ett USA-baserat privatägt företag inom marina fendersystem. Företaget designar och tillverkar marina fendersystem och andra tillbehör för användning vid kaj. Förvärvet stärker Trelleborgs position inom förtöjning, dockning och förankring i Nordamerika och förstärker Trelleborgs globalt ledande position.

Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkontor och största produktionsanläggning i Broussard, Louisiana. Försäljningen sker främst i Nordamerika och uppgår till cirka 200 MSEK årligen. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Den förvärvade verksamheten är ett välskött företag med gott rykte på marknaden. I och med förvärvet utökar och breddar vi vår närvaro i Nordamerika och får tillgång till inte bara större lokal produktionskapacitet och ett bredare utbud utan också till gedigen teknisk expertis och kompetens inom testning, säger Fredrik Meuller, affärsområdeschef för Trelleborg Offshore & Construction.

Vi delar värdegrund med den förvärvade verksamheten vad gäller kvalitet, säkerhet och teknologi, vilket är en förutsättning när vi fortsätter fokusera på mer specialutvecklade polymerlösningar med högt teknik- och kunskapsinnehåll. Utsikten för marknaden för marina fendrar i Nordamerika-regionen visar stora tillväxtmöjligheter, i synnerhet som de allt större fartygen ställer krav på uppgradering av hamnanläggningarna, avslutar Fredrik Meuller.

Affären förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2015.