Trelleborgs förvärv av verksamhet för lantbruksdäck i Australien slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av Armstrong Tyres, ett australiensiskt service- och distributionsföretag inom lantbruksdäck. Verksamheten är specialiserad på däck och kompletta hjul till originaldelstillverkare (OEMs) och traktoråterförsäljare, och har en marknadsledande position i Australien. Förvärvet ökar Trelleborgs närvaro på den australiensiska marknaden och stärker basen för försäljning av däck till eftermarknaden.
 
Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkontor i Bendigo, Victoria, Australien. Försäljningen uppgick 2014 till cirka 50 MSEK. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.
 
Affären konsolideras från och med den 10 april 2015.
 
Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 31 mars 2015.