Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2015

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 23 april 2014 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem större aktieägare i bolaget att utse en ledamot var till valberedningen som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2015 för beslut.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen:

Rolf Kjellman, Dunkerintressen
Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
Henrik Didner, Didner & Gerge fonder
Peter Rönström, Lannebo fonder
Johan Strandberg, SEB fonder

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 23 april 2015 klockan 17.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Sören Mellstig eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.