Trelleborgs köp av 51 procent av företag inom rörtätningar slutfört

Trelleborg har slutfört köpet av 51 procent av aktierna i nordamerikanska gruppen Max Seal. Max Seal utvecklar och tillverkar polymerbaserade tätningssystem för olika typer av rör till vatten- och avloppssystem.

Verksamheten har sin huvudanläggning i Tijuana, Mexiko, och säljbolag i USA. Försäljningen under 2013 uppgick till cirka 80 MSEK.

Pressmeddelande om avtalet om köpet publicerades den 25 februari 2014.