Trelleborgs förvärv av verksamheter inom belagda vävar i Nordamerika slutfört | Trelleborg Group

Trelleborgs förvärv av verksamheter inom belagda vävar i Nordamerika slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av tillgångar och verksamheter från det USA-baserade privatägda Uretek Archer LLC Group, bestående av Uretek LLC och Archer Rubber Company LLC.

Uretek och Archer utvecklar och tillverkar uretanbelagda respektive gummibelagda vävar vars produkter och lösningar används inom en rad olika segment, såsom flygindustrin, hälso- och sjukvården, friluftsliv, statlig verksamhet samt inom försvarsindustrin.

Verksamheterna har tillverkningsanläggningar i New Haven, Connecticut, respektive Milford, Massachusetts, i USA. Den totala försäljningen sker främst i Nordamerika och uppgick till cirka 480 MSEK under 2013.

Affären konsolideras från och med den 31 oktober 2014.

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 1 augusti 2014.