Trelleborgs avyttring av anläggning som tillverkar gummibälgar till personbilar slutförd

Trelleborg har idag slutfört avyttringen av anläggningen som tillverkar gummibälgar till personbilar. Verksamheten finns i Spanien och ingår i affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions. Köpare är den franska koncernen Delmon Industrie S.A.

Den avyttrade verksamhetens försäljning uppgick under 2013 till cirka 150 MSEK. Affären bedöms endast få en mindre påverkan på koncernens resultat efter skatt.

Pressmeddelande om avyttringen publicerades den 11 september 2014.