Trelleborg köper 51 procent av företag inom rörtätningar och skapar ledande position i Nordamerika

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal om att köpa 51 procent av aktierna i nordamerikanska gruppen Max Seal. Trelleborg har rätt och har för avsikt att förvärva resterande del av bolaget enligt särskilda villkor i avtalet. Max Seal utvecklar och tillverkar polymerbaserade tätningssystem för olika typer av rör till vatten- och avloppssystem. Affären skapar en ledande position i Nordamerika, kompletterar Trelleborgs existerande sortiment och närvaro i USA, samt ger tillgång till snabbväxande marknader i Latinamerika.

Verksamheten har sin huvudanläggning i Tijuana, Mexiko, och säljbolag i USA. Försäljningen under 2013 uppgick till cirka 80 MSEK. Affären är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva och lönsamma marknadssegment.

– Med det samägda bolaget får vi en bredare kundbas, utmärkt kombination av konkurrenskraftig produktmix och förbättrad geografisk närvaro. Trelleborg har en stark position inom rörtätningssystem på den europeiska marknaden och kan nu erbjuda våra kunder en förbättrad global support, vilket skapar nya tillväxtmöjligheter. Max Seal har lång erfarenhet av rörtätningar och är erkänt duktiga med spetskompetens särskilt inom produktutveckling och tillverkning av formgjutna tätningar, vilket vi kommer att kunna utnyttja inom andra delar av vår verksamhet, säger Mikael Fryklund, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions.

Affären förväntas vara slutförd under det första kvartalet 2014.