Trelleborg förvärvar turkiskt företag inom industrislangar och bekräftar marknadsledande position

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal om att förvärva det privatägda Superlas Group. Företaget utvecklar och tillverkar industrislangar till en rad industrier såsom bygg- och anläggning, processindustri, industriell rengöring och tanktransport. Affären befäster Trelleborgs marknadsledande position inom industrislang.

Verksamheten har tillverkningsanläggningar i Turkiet och säljkontor i Österrike och Storbritannien. Försäljningen är global och uppgick under 2013 till drygt 400 MSEK. Affären är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom utvalda attraktiva marknadssegment.

– Den förvärvade verksamheten är en betydande tillverkare av industrislangar och en av världens största inom dornbyggda slangar. Superlas Group har ett produktutbud som kompletterar Trelleborgs produktportfölj på ett utmärkt sätt. Genom att kombinera dessa erbjudanden skapar vi goda möjligheter till fortsatt geografisk expansion, inte minst i Nordamerika och Asien samtidigt som det förstärker vår marknadsposition generellt, säger Mikael Fryklund, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions.

Affären förväntas vara slutförd under det andra kvartalet 2014.